Skip to: site menu | section menu | main content

Currently viewing: Hälsinglands Kyrkbåtsroddare

Innehåll:

Välkommen

Detta är en kyrkbåtsportal för roddarföreningar i Hälsingland.

Klicka dig vidare för att komma till de olika föreningarnas egna sidor.

Länkar:

Vallsta
Arbrå
Delsbo
Kilafors
Bollnäs
Mohed
Söräng

Det våras för kyrkbåtarna.

foto: Thomas Allander

Hälsinglands urgamla kyrkbåtstraditioner har under senare år återkommit i stor stil. På vikingatiden sa man "långbåtar" och de hade många funktioner.

Ordet "kyrkbåt" är en kvarleva från slutet av 1800-talet då man fortfarande rodde till kyrkan. Idag är det kapproddsevenemang och utflyktsrodd som drar folk. Varje säsong anordnas långrodd på nya spännande vatten, företagsrodd, stämrodd, m m. Ibland ror vi också till kyrkan, som vid brudrodd med smyckad båt.

Hälsingland är rikt begåvat med vackra vatten, men ökande exploatering och motorisering utgör ett hot mot dessa miljöer.

1988 fick jag därför idén att söka återskapa långbåtsrodden. Efter hundra år i träda fanns inte mycket kvar av de gamla kyrkbåtarna i Dellenbygden, eller ens minnet av dem. Men fler och fler kunde skönja och glädjas åt deras återkomst. 1994 stod första båten klar. På några få år har nu intresset för vår tusenåriga tradition spridits vidare till hela landskapet. Sju roddarföreningar med 1500 medlemmar har bildats! Över 10.000 personer har rott elva nya båtar och en tolfte är byggd till Älvkarleby - i Gästrikland!

Kyrkbåtsföreningarna i Hälsingland: Dellarnas Kyrkbåtsroddare Arbrå Kyrkbåtsroddare Woxsjöns Kyrkbåtsroddare Hanebo-Segersta Kyrkbåtsroddare Florsjöns Kyrkbåtsroddare dessutom finns en båt hos Dellarnas Motorbåtklubb (sektion för kyrkbåt).

Lasse Forslund i Bjuråker har byggt alla båtarna. Arbetslösa har fått prova på hantverket i s.k. ArbetsLivsUtveckling. Våra 15,3-metersbåtar (14 roddare + 1 styrman + ca 10 passagerare) har vi gjort till en standard. Rättvis när vi ska kappro och möjlig att dra efter personbil ut på moderna vikingatåg, sk långroddar, på Mälaren, Strömsholms kanal, Storsjön i Jämtland, Ångermanälven eller som år 2001, Kinda kanal.

Alla som första gången ror kyrkbåt säger sig uppfyllda av något nytt och fantastiskt. Vi nutidsmänniskor, som i många fall endast känner sjön från motorbåt med buller och avgaser, glider nu fram snabbt och tyst, stannar ibland för att fika, samtala och njuta av våra vattens magiska skönhet. Särskilt när två eller flera kyrkbåtar är ute samtidigt och kan njuta anblicken av varandra. Kyrkbåtsrodd är både miljövänligt, socialt, hantverk, tradition, friluftsliv, natur, friskvård och kultur i sällsynt kombination och därför bör hela Sverige uppmuntras att återskapa sina kyrkbåtar.

Kyrkbåtsrodden har ingen kommersiell drivkraft. Vi ror för nöjes skull. Kyrkbåtsrodd motsvarar perfekt nutidens krav på ekologisk uthållighet och ger alla möjlighet att komma sjön och naturen nära. Därför gladdes vi när vi nu på båtmässan 2003 fick visa upp vår verksamhet för alla som hittills levt i kyrkbåtsskugga.

Å Hälsinglands kyrkbåtsföreningars vägnar vill jag tacka kyrkbåtsroddarna från Siljan som bistod i starten samt alla goda krafter som rott det hela i hamn.

Thomas Allander

Back to top